Nếu bạn viết vấn đề rõ ràng thì một nửa vấn đề đã được giải quyết

Nhà tư vấn quản lý General Motors Charles Giedlin cho biết: “Nếu bạn viết vấn đề rõ ràng thì một nửa vấn đề đã được giải quyết”. Chỉ bằng cách nhận ra vấn đề trước tiên chúng ta mới có thể giải quyết nó tốt. Quan điểm này được gọi là Luật Jidelim trong khoa … Continue reading Nếu bạn viết vấn đề rõ ràng thì một nửa vấn đề đã được giải quyết

Người đầu tiên coi thường bạn là những người được gọi là người thân

1. Tiền không phải kiếm được cả đời mà bằng cách nắm bắt cơ hội và kiếm được số tiền trong 2-3 năm mà nhiều người không thể kiếm được cả đời. Vì vậy, nếu bạn cho rằng hiện tại mình đang kiếm được nhiều tiền nhất, hãy tự nhủ rằng đừng nghỉ ngơi, được … Continue reading Người đầu tiên coi thường bạn là những người được gọi là người thân