Nếu bạn viết vấn đề rõ ràng thì một nửa vấn đề đã được giải quyết

Nhà tư vấn quản lý General Motors Charles Giedlin cho biết: “Nếu bạn viết vấn đề rõ ràng thì một nửa vấn đề đã được giải quyết”. Chỉ bằng cách nhận ra vấn đề trước tiên chúng ta mới có thể giải quyết nó tốt. Quan điểm này được gọi là Luật Jidelim trong khoa … Continue reading Nếu bạn viết vấn đề rõ ràng thì một nửa vấn đề đã được giải quyết

10 định luật nổi tiếng nhất thế giới về học làm người

Nhiều chuyện trong cuộc sống tưởng chừng như xảy ra ngẫu nhiên nhưng thực chất đều là do định mệnh và tuân theo những quy luật nhất định đằng sau, nếu vận dụng tốt những quy luật này, chúng ta có thể khiến cuộc sống và công việc của mình hiệu quả hơn chỉ với … Continue reading 10 định luật nổi tiếng nhất thế giới về học làm người

Người đầu tiên coi thường bạn là những người được gọi là người thân

1. Tiền không phải kiếm được cả đời mà bằng cách nắm bắt cơ hội và kiếm được số tiền trong 2-3 năm mà nhiều người không thể kiếm được cả đời. Vì vậy, nếu bạn cho rằng hiện tại mình đang kiếm được nhiều tiền nhất, hãy tự nhủ rằng đừng nghỉ ngơi, được … Continue reading Người đầu tiên coi thường bạn là những người được gọi là người thân

Giải quyết xung đột trong công việc chỉ với một câu nói này!

Những người có EQ cao, trong giao tiếp chỉ cần sử dụng câu nói mạnh mẽ này để giải quyết xung đột. Để làm việc cùng nhau, trước tiên cần loại bỏ sự khác biệt trong quan điểm cá nhân, thu hẹp khoảng cách với bạn đồng hành, sau cùng là kết quả công việc … Continue reading Giải quyết xung đột trong công việc chỉ với một câu nói này!