Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng

Những website chạy bằng WordPress thường khi lượng truy cập lên đến 30.000 visit/ ngày, sẽ tiêu thụ trên 20% cpu của máy chủ. Và nếu dùng share host, bất kể host ở Việt Nam hay nước ngoài, đều bị cảnh báo về lượng tài nguyên tiêu thụ. Và có thể dẫn đến khóa tài khoản vĩnh viễn. Đặc biệt là Hostgator ở Mỹ hay kể cả Vinahost ở Việt Nam.

tang-toc-wordpress

Để làm giảm lượng tài nguyên tiêu thụ trên máy chủ với WordPress. Tất nhiên không thể thiếu việc cài đặt các plugin Cache. Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta chưa tìm hiểu vấn đề đó. Vì trên mạng đã chia sẻ nhiều, và rất dễ cài đặt.

Trong bài viết này chúng ta cùng nói về việc tối ưu HTML cho WordPress. Bởi vì HTML là định dạng xuất ra của tất cả các CMS (hệ quản trị nội dung). Đồng nghĩa với việc tìm hiểu và nghiên cứu cái gốc của vấn đề trước khi dùng các plugin.

1: Chuyển các thành phần cố định sang HTML

Các thành phần cố định được hiểu là các thành phần ít thay đổi. Như menu, sidebar, các phần tùy chọn trong theme. Việc viết theme với nhiều thành phần tùy chọn, sẽ làm việc tùy biến WordPress được dễ dàng, tuy nhiên điều đó cũng làm cho hosting hay nói chính xác máy chủ phải gánh thêm nhiều công việc hơn.

Hãy chuyển các thành phần mà hầu như bạn ít thay đổi sang HTML, nếu lượng truy cập lớn, đừng dùng theme có nhiều tùy chọn ở quản trị.

2: Tối ưu css và javascripts

Các hình ảnh và js đều có thể được nén về 1 tệp nhờ vào công cụ hoặc plugin có trong WordPress ví dụ như (Better WordPress Minify) tuy nhiên hầu hết mọi người sau khi cài plugin vào đều để nguyên như vậy. Bạn hoàn toàn có thể tải về  các file css và js được nén. Và thay thế lại các thành phần này trong theme. Sau đó tắt bỏ plugin đó đi.

Lời khuyên: Không bao giờ để đường dẫn với file tĩnh có dấu ? ở trong ví dụ: http://domain.com/java.js?v=123 nên chuyển thành http://domain.com/java-123.js

3: Bật nén HTML

Nén HTML hay bật Gzip có thể làm giảm dung lượng đến > 70% so với file gốc. Giúp việc tải nhanh hơn. Mở file .htaccess và thêm những dòng phí sau lên đầu tiên. Phía trước dòng # BEGIN WordPress

[code]
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/xml application/xhtml+xml text/javascript text/css application/x-javascript
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

ErrorDocument 404 /index.php
ErrorDocument 500 /index.php

FileETag MTime Size
<ifmodule mod_expires.c>
<filesmatch ".(jpg|gif|png|css|js)$">
ExpiresActive on
ExpiresDefault "access plus 1 year"
</filesmatch>
</ifmodule>
[/code]

Phía dưới bài viết có một phần dành cho bình luận, nếu bạn có câu hỏi nào đó, hoặc 1 các làm hay hơn liên quan đến WordPress. Hãy để lại bên dưới nhé. Sau bài viết này sẽ còn nhiều bài viết nữa liên quan đến việc tối ưu WordPress cho lượng truy cập lớn.

Muốn tăng tốc Wordpress, hoặc tối ưu Wordpress với lượng truy cập hàng chục nghìn visit việc đầu tiên cần làm là phải tối ưu cách viết và tải HTML. Đây cũng là bài đầu tiên về việc tối ưu Wordpress với lượng truy cập lớn.

2 thoughts on “Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng

  1. Mình dùng .htaccess của bạn, nhưng khi kiểm tra với speedtest nó vẫn báo là chưa bật nén. Có phải do host không bạn, mình đang dùng hosting miễn phí của hostinger.

    1. Host miễn phí thường hạn chế chức năng của .htaccess nhưng bạn yên tâm host miễn phí hầu hết họ lại bật cái gzip đó, còn hostinger mình không rõ lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *