Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng

Muốn tăng tốc Wordpress, hoặc tối ưu Wordpress với lượng truy cập hàng chục nghìn visit việc đầu tiên cần làm là phải tối ưu cách viết và tải HTML. Đây cũng là bài đầu tiên về việc tối ưu Wordpress với lượng truy cập lớn.

  1. Top 10 Plugin bán hàng cho WordPress năm 2015
  2. Cách Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host
  3. Cách thêm nút xóa bài viết khi thiết kế web WordPress

Lưu ý chỉnh chất lượng hình ảnh trong WordPress

Tùy chỉnh chất lượng hình ảnh tốt, tăng giảm chất lượng hình ảnh hợp lý, sẽ giúp bạn không chỉ có những tấm hình đẹp, mà còn tăng tốc khi tải trang, điều này là cần thiết để giảm băng thông, hoặc tối ưu trang cho seo.

  1. Top 10 Plugin bán hàng cho WordPress năm 2015
  2. Cách Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host
  3. Cách thêm nút xóa bài viết khi thiết kế web WordPress