Hosting quá tải với WordPress tăng tốc và khắc phục

Wordpress của bạn đang chậm, hosting của bạn bị quá tải do giới hạn sử dụng. Hay VPS máy chủ của bạn đang bị tiêu ngốn hết tài nguyên với Wordpress. Hãy xem xét các cách bên dưới đây và tham khảo nhé.

  1. Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng
  2. Lưu ý chỉnh chất lượng hình ảnh trong WordPress
  3. WordPress Plugin sửa và viết bài trên trang chủ