1. Top 10 Plugin bán hàng cho WordPress năm 2015
  2. Cách Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host
  3. Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng
  4. Cách chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Chủ đề: ,

Nút xóa bài viết (delete post) có tác dụng khi bạn không muốn vào trong quản trị để xóa bài. Thường thì thủ thuật WordPress này dành cho các bạn làm autoblog đó. Lười thì lười luôn 1 thể. Cũng dành cho các trang có số lượng sản phẩm nhiều, và nhiều người đăng bài. Đại ý là ai cần nút xóa bài viết (delete post) thì đọc bài này sẽ có ích.

Nút xóa bài viết (delete post) cũng có tác dụng trong trường hợp bạn biến cms WordPress thành 1 phần mềm quản trị chứ không phải website. Khi đó việc tương tác ở ngoài web là rất quan trọng.

WordPress không có nút xóa bài viết

Đúng vậy đó, ở hầu khắp các themes WordPress chỉ có nút sửa bài viết (edit post), nếu muốn xóa bỏ bài đó đi thì bạn cần vào trong phần All post hoặc là phẩn sửa bài viết mới có tính năng xóa bài ( Delete post or Move to Trash). Với nhưng trang kéo tự động, hoặc blog đa thành viên, đăng 1 ngày hàng trăm bài viết. Có nhiều bài bị lỗi, thì không thể nhìn từng bài ở ngoài, rồi nhấn đăng bài rồi xóa đi được.

Nút xóa bài

Nút xóa bài viết WordPress

Code delete post buttom WordPress

Trước tiên bạn vào sửa theme và chọn tệp functions.php sau đó ở dưới dòng mở đầu, hãy thêm đoạn code này vào.

function wp_delete_post_link($link = 'Delete', $before = '', $after = '')
{
global $post;
if ( $post->post_type == 'page' ) {
if ( !current_user_can( 'edit_page', $post->ID ) )
return;
} else {
if ( !current_user_can( 'edit_post', $post->ID ) )
return;
}
$link = "<a href='" . wp_nonce_url( get_bloginfo('url') . "/wp-admin/post.php?action=delete&amp;post=" . $post->ID, 'delete-post_' . $post->ID) . "'>".$link."</a>";
echo $before . $link . $after;
}

Thêm nút xóa bài viết vào theme

Bạn có thể thêm dòng này vào trong thẻ loop của theme, tốt nhất bạn có thể thêm ngay gần nút Edit post. hoặc thêm bên cạnh tiêu đề bài viết đều được cả.

<?php wp_delete_post_link('Xóa bài'); ?>

Hehe, vậy là xong rồi đấy, hết bài hướng dẫn thêm nút xóa WordPress rồi. Có khó khăn gì thì các bạn bình luận phía dưới nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Nói thật mình là mình gét nhất thằng nào cứ nửa tây nửa ta như thể ở phía trên. Akkakaaka…