youtube-se-loai-bo-301-luot-xem-than-thanh-10062

Bạn đang xem ảnh youtube-se-loai-bo-301-luot-xem-than-thanh-10062được đăng vào ngày 06/08/2015nằm trong bàiYoutube sẽ loại bỏ 301+ lượt xem thần thánh

Xem bài viết: Youtube sẽ loại bỏ 301+ lượt xem thần thánh

Hôm nay Youtube sẽ loại bỏ tính năng đếm lượt xem đóng băng 301+ thần thánh của họ. Đây là một thông tin hạnh phúc đối với các Youtube Partner