youtube-partner-kien-cnn-vi-an-cap-video

youtube-partner-kien-cnn-vi-an-cap-video

Bạn đang xem ảnh youtube-partner-kien-cnn-vi-an-cap-videođược đăng vào ngày 14/08/2015nằm trong bàiYoutube Partner kiện bản quyền CNN vì ăn cắp video

Xem bài viết: Youtube Partner kiện bản quyền CNN vì ăn cắp video

Hi hữu! Kênh truyền hình CNN & CBC Canada đang bị kiện bản quyền video của một Youtube Partner. Một video dài tới... 31 giây. Thông thường thì người dùng Youtube, tức là Youtube Partner bị kiện là chủ yếu. Đây là một trường hợp đặc biệt.