youtube-chuan-bi-ho-tro-video-360-do-84281

Bạn đang xem ảnh youtube-chuan-bi-ho-tro-video-360-do-84281được đăng vào ngày 06/01/2015nằm trong bàiYoutube Chuẩn Bị Hỗ Trợ Video 360 Độ

Xem bài viết: Youtube Chuẩn Bị Hỗ Trợ Video 360 Độ

Youtube chuẩn bị cung cấp tính năng hỗ trợ cho việc xem video 360 độ, giống như việc Youtube hỗ trợ định dạng 3D trước đây hay hỗ trợ 60 khung hình trên giây hiện nay vậy.