wordpress-edit-theme-functions

Wordpress edit theme funcions

Bạn đang xem ảnh wordpress-edit-theme-functionsđược đăng vào ngày 22/04/2014nằm trong bài[Thủ thuật WordPress] Loại bỏ Thumbnail tự sinh khi đăng ảnh

Xem bài viết: [Thủ thuật WordPress] Loại bỏ Thumbnail tự sinh khi đăng ảnh

Sau khi cài đặt Wordpress, kể cả sử dụng themes Wordpress mặc định, số lượng thumbnail tự tạo mỗi khi đăng bài là rất lớn. Thủ thuật này giúp các bạn loại bỏ hoàn toàn Thumbnail thừa trong Wordpress.