video-youtube-google-tim

Video Youtube hiển thị ngay kết quả tìm kiếm của Youtube

Bạn đang xem ảnh video-youtube-google-timđược đăng vào ngày 24/04/2014nằm trong bàiSeo Youtube Google hiển thị video khi tìm kiếm

Xem bài viết: Seo Youtube Google hiển thị video khi tìm kiếm

Google hiển thị video của Youtube và xem ngay lập tức trong kết quả tìm kiếm. Mình không biết điều này có từ bao giờ, nhưng có vẻ là Google đang quá ưu ái cho Youtube.