video-lien-quan-youtube

Cách tối ưu video liên quan

Bạn đang xem ảnh video-lien-quan-youtubeđược đăng vào ngày 24/02/2015nằm trong bàiKiếm tiền Youtube cách tối ưu video liên quan

Xem bài viết: Kiếm tiền Youtube cách tối ưu video liên quan

Đây là một phần quan trọng! Khi kiếm tiền với Youtube đừng quên cách tối ưu video liên quan phía bên phải. Các video liên quan được sắp xếp thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến video liên quan? Và làm sao để đưa các video của bạn lên cột gợi ý bên phải.