tranh-luan-ve-backlink-chat-luong-trong-seo-la-gi-7434

Backlink chất lượng

Bạn đang xem ảnh tranh-luan-ve-backlink-chat-luong-trong-seo-la-gi-7434được đăng vào ngày 16/05/2014nằm trong bàiThảo luận về backlink chất lượng trong seo là gì?

Xem bài viết: Thảo luận về backlink chất lượng trong seo là gì?

Chủ đề về backlink chất lượng này được một kỹ sư tại Bing khởi sướng về liên kết trong seo và quan trọng là lại được Matt Cutts của Google like nhiệt tình. Vậy họ đang bàn luận với nhau cái gì nhỉ?