themes-shop-worpdress-home

Trang chủ, với sideshow giới thiệu, chương trình khuyến mãi, và sản phẩm

Bạn đang xem ảnh themes-shop-worpdress-homeđược đăng vào ngày 02/12/2013nằm trong bàiThiết kế web giới thiệu mẫu thiết kế shop bán hàng đẹp

Xem bài viết: Thiết kế web giới thiệu mẫu thiết kế shop bán hàng đẹp

Xu hướng thiết kế web hoặc shop bán hàng của nước ngoài thường chú trọng vào sự đơn giản, vì vậy màu sắc cũng chỉ 2 màu đen trắng là chủ đạo. Mẫu thiết kế này được lấy từ behance.net web rất nổi tiếng trong ngành thiết kế.