tat-chu-thich-video

Tắt toàn bộ chú thích trên 1 video

Bạn đang xem ảnh tat-chu-thich-videođược đăng vào ngày 20/03/2015nằm trong bàiHướng dẫn 3 cách để tắt bỏ chú thích trên Youtube

Xem bài viết: Hướng dẫn 3 cách để tắt bỏ chú thích trên Youtube

Bạn xem video trên Youtube, video phim, hoặc các video nhạc. Mà không muốn các chú thích video làm phiền. Bạn muốn loại bỏ chúng hoàn toàn. Hãy cùng tìm hiểu các cách sau đây nhé.