tang-toc-wordpress

Bạn đang xem ảnh tang-toc-wordpressđược đăng vào ngày 27/11/2013nằm trong bàiTăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng

Xem bài viết: Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng

Muốn tăng tốc Wordpress, hoặc tối ưu Wordpress với lượng truy cập hàng chục nghìn visit việc đầu tiên cần làm là phải tối ưu cách viết và tải HTML. Đây cũng là bài đầu tiên về việc tối ưu Wordpress với lượng truy cập lớn.