phan-trang-wordpress-plugin

Wordpress edit themes

Chọn tệp phân trang Wordpress

Làm sao để phân trang WordPress

Bạn đang xem ảnh phan-trang-wordpress-pluginđược đăng vào ngày 12/04/2014nằm trong bàiCode phân trang WordPress không cần Plugin

Xem bài viết: Code phân trang WordPress không cần Plugin

Bình thường khi sử dụng Wordpress muốn phân chia trang hầu hết sẽ dùng Plugin WP-PageNavi. Đơn giản chỉ việc cài và chạy. Tuy nhiên với các bạn thích dùng code thì bài này sẽ bổ ích cho các bạn.