pagerank

Page Rank cập nhật, ai cũng bất ngờ!

Bạn đang xem ảnh pagerankđược đăng vào ngày 07/12/2013nằm trong bàiTại sao Google mới cập nhật PageRank?

Xem bài viết: Tại sao Google mới cập nhật PageRank?

Vào ngày hôm qua Google đã cập nhật PageRank, điều này trái ngược với ngụ ý gần đây của Matt Cutts rằng Google sẽ không cập nhật PageRank. Tại sao vậy?