Nếu Google bỏ Backlink

Google backlink

Nếu Google bỏ Backlink

Nếu Google loại bỏ Backlink

Bạn đang xem ảnh Nếu Google bỏ Backlinkđược đăng vào ngày 07/04/2014nằm trong bàiCách làm seo khi Google loại bỏ backlink trong thuật toán

Xem bài viết: Cách làm seo khi Google loại bỏ backlink trong thuật toán

Đó sẽ là một điều đúng? Nếu như Google loại bỏ backlink trong thuật toán tìm kiếm của họ. Liệu có tốt không, và có tuyệt vời không. Khi hiện nay những người làm seo đang lạm dụng backlink quá nhiều để chiếm lĩnh kết quả tìm kiếm tự nhiên.