mau-sac-theson-net

Dải màu của trang theson.net

Bạn đang xem ảnh mau-sac-theson-netđược đăng vào ngày 16/04/2014nằm trong bàiCách chọn dải màu phù hợp để thiết kế web đẹp hơn

Xem bài viết: Cách chọn dải màu phù hợp để thiết kế web đẹp hơn

Khi bạn thiết kế web điều khó khăn nhất là làm sao chọn màu sắc cho đẹp. Bài này hướng dẫn các bạn cách để chọn dải màu phù hợp để thiết kế một web đẹp. Đừng bỏ qua!