marketing-hieu-qua

Đừng truyền tải tính năng, hãy nói về lợi ích

Bạn đang xem ảnh marketing-hieu-quađược đăng vào ngày 20/09/2014nằm trong bài5 Yếu Tố Quan Trọng Trong Truyền Thông Quảng Cáo

Xem bài viết: 5 Yếu Tố Quan Trọng Trong Truyền Thông Quảng Cáo

Trong thế giới truyền thông marketing hiện đại, một ngày khách hàng tiếp xúc với hàng trăm quảng cáo. Nếu bạn không gây được sự chú ý của khách hàng với thông điệp quảng cáo của bạn. Bạn sẽ thất bại, vậy phải làm sao?