luong-truy-cap-vao-wikipedia-tu-google-giam-the-tham-101222

Bạn đang xem ảnh luong-truy-cap-vao-wikipedia-tu-google-giam-the-tham-101222được đăng vào ngày 13/08/2015nằm trong bàiLượng truy cập vào Wikipedia từ Google giảm thê thảm

Xem bài viết: Lượng truy cập vào Wikipedia từ Google giảm thê thảm

Lượng truy cập, tức là người dùng, vào xem trang Wikipedia đang giảm tới 250 triệu lượt trong ba tháng gần đây. Điều gì đang xảy ra vậy? Có phải một thuật toán seo mới đang được cập nhật?