kiem-tien-voi-youtube-partner

Bạn đang xem ảnh kiem-tien-voi-youtube-partnerđược đăng vào ngày 15/03/2014nằm trong bàiCách tính tiền của Youtube cho video khi bật kiếm tiền

Xem bài viết: Cách tính tiền của Youtube cho video khi bật kiếm tiền

Chương trình Youtube Partner giúp bạn dễ dàng kiếm tiền từ Video của mình. Khi bạn đăng ký thành công chương trình, sau khi tải lên video mà “bạn tạo ra”, cho phép quảng cáo hiển thị trên video đó, công việc còn lại chỉ là chờ tiền đổ về túi bạn.