google-analytics-khong-co-du-lieu-2-ngay

Không có dữ liệu 2 ngày gần nhất trong Google Analytics

Bạn đang xem ảnh google-analytics-khong-co-du-lieu-2-ngayđược đăng vào ngày 27/04/2014nằm trong bàiWebmaster tools tại sao không có dữ liệu 2 ngày gần nhất?

Xem bài viết: Webmaster tools tại sao không có dữ liệu 2 ngày gần nhất?

Mặc dù Google là công ty to, to nhất luôn ý, cái tính chất real-time là vô cùng quan trọng nhưng mà, tại sao Google lại không có dữ liệu 2 ngày gần nhất trong Webmaster Tools?