gmail-auto-save-images

Thông báo tải Plugin SON AUTO SAVE IMAGES

Bạn đang xem ảnh gmail-auto-save-imagesđược đăng vào ngày 15/04/2014nằm trong bàiCách Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host

Xem bài viết: Cách Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host

Plugin này sẽ giúp các bạn tự động lưu ảnh về host và hỗ trợ seo hình ảnh, tự động đổi tên hình ảnh theo tên bài viết. Hãy thưởng thức nó nhé!