facebook-mua-thefind-mang-xa-hoi-mua-sam-9589

Bạn đang xem ảnh facebook-mua-thefind-mang-xa-hoi-mua-sam-9589được đăng vào ngày 14/03/2015nằm trong bàiFacebook mua TheFind mạng xã hội mua sắm

Xem bài viết: Facebook mua TheFind mạng xã hội mua sắm

Ngày hôm qua thứ sáu Facebook đưa ra thông báo họ đã mua lại TheFind website được đánh giá như một mạng xã hội mua sắm. Cùng với đó, Facebook cập nhật nút "mua hàng" như một tính năng thử nghiệm.