dieu-buon-nhat-cua-cuoc-song-la-gi-13171

Bạn đang xem ảnh dieu-buon-nhat-cua-cuoc-song-la-gi-13171được đăng vào ngày 23/07/2021nằm trong bàiĐiều buồn nhất của cuộc sống là gì?

Xem bài viết: Điều buồn nhất của cuộc sống là gì?

Mỗi ngày lại mở ra một hiện trạng thật hỗn loạn. Dù là người cố gắng hết sức, để giúp đỡ mọi người, hoặc tìm lý tưởng tốt đẹp, cũng đã bị tác động bởi năng lượng tiêu cực mạnh mẽ, mất đi niềm tin, sự kiên trì và bền bỉ.