codequangcaowordpress

Bạn đang xem ảnh codequangcaowordpressđược đăng vào ngày 03/12/2013nằm trong bàiCách chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Xem bài viết: Cách chèn quảng cáo vào bài viết trong WordPress

Chèn quảng cáo tự động vào nội dung bài viết trong Wordpress, chèn vào sau 1 dòng nào đó, hoặc sau 1 thẻ html nào đó trong bài viết. Nhằm tăng thu nhập nhờ vào việc hiển thị đúng lúc đúng chỗ.