chrome-kiem-tra-web

Bạn đang xem ảnh chrome-kiem-tra-webđược đăng vào ngày 02/04/2014nằm trong bàiKiểm tra thiết kế web di động bằng Chrome

Xem bài viết: Kiểm tra thiết kế web di động bằng Chrome

Bài hướng dẫn cách dùng trình duyệt Chrome để kiểm tra giao diện website trên smartphone, hay cách hiển thị của của website trên mobile, thiết bị di động.