cach-tao-google-sheet-dich-cac-ngon-ngu

Bạn đang xem ảnh cach-tao-google-sheet-dich-cac-ngon-nguđược đăng vào ngày 14/12/2020nằm trong bàiCách tạo Google Sheet dịch các ngôn ngữ

Xem bài viết: Cách tạo Google Sheet dịch các ngôn ngữ

Bạn có thể tạo bảng tính Google Sheet dịch các loại ngôn ngữ. Tức là bảng tính của bạn như 1 công cụ lấy nguồn Google Translate dịch ra các ngôn ngữ và lưu lại một cách tự động.