cac-tai-lieu-tiet-lo-ve-viec-trung-quoc-vu-khi-hoa-coronavirus-truoc-dai-dich-13140

Bạn đang xem ảnh cac-tai-lieu-tiet-lo-ve-viec-trung-quoc-vu-khi-hoa-coronavirus-truoc-dai-dich-13140được đăng vào ngày 24/05/2021nằm trong bàiCác tài liệu tiết lộ về việc Trung Quốc vũ khí hóa coronavirus trước đại dịch

Xem bài viết: Các tài liệu tiết lộ về việc Trung Quốc vũ khí hóa coronavirus trước đại dịch

Các nhà khoa học Trung Quốc đã chuẩn bị cho một cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba, chiến đấu bằng vũ khí sinh học và di truyền bao gồm cả coronavirus trong sáu năm qua, theo một tài liệu do các nhà điều tra Mỹ thu được.