bornshop-ytuong

You see bornshop-ytuongupdate 15/10/2013on post "Thiết kế web shop thời trang mẹ bé"

Read the full: Thiết kế web shop thời trang mẹ bé

Nếu dùng từ xây dựng thương hiệu thời trang thì là hơi quá, công việc chính của mình ở Bornshop.vn chỉ là thiết kế website các bạn thân yêu à. Tuy nhiên đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra từ khi Bornshop.vn được hình thành cho đến nay.