bornshop-bungbau

Bạn đang xem ảnh bornshop-bungbauđược đăng vào ngày 15/10/2013nằm trong bàiThiết kế web shop thời trang mẹ bé

Xem bài viết: Thiết kế web shop thời trang mẹ bé

Nếu dùng từ xây dựng thương hiệu thời trang thì là hơi quá, công việc chính của mình ở Bornshop.vn chỉ là thiết kế website các bạn thân yêu à. Tuy nhiên đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra từ khi Bornshop.vn được hình thành cho đến nay.