admin-analytics

Thống kê Analytics

Bạn đang xem ảnh admin-analyticsđược đăng vào ngày 30/05/2014nằm trong bàiGoogle Analytics plugin thống kê tốt nhất cho WordPress

Xem bài viết: Google Analytics plugin thống kê tốt nhất cho WordPress

Công cụ thống kê tốt nhất cho web là Google Analytics và nếu bạn sử dụng Wordpress thì đây cũng không phải là ngoại lệ. Vậy Plugin nào tích hợp được Analytics vào sâu trong Wordpress của bạn. Hãy cùng đọc nhé!