9-thay-doi-trong-cach-lam-seo-nam-2015-10099

Bạn đang xem ảnh 9-thay-doi-trong-cach-lam-seo-nam-2015-10099được đăng vào ngày 10/08/2015nằm trong bài9 thay đổi trong cách làm seo năm 2015

Xem bài viết: 9 thay đổi trong cách làm seo năm 2015

Cách làm seo là luôn thay đổi qua từng năm, từng quý khi Google thay đổi. Vì vậy việc đưa web lên top Google hay làm seo là luôn cần cập nhật. Không bạn sẽ lỗi thời và tụt hậu trong kiến thức. Không chỉ vậy web của bạn còn khó có thể có thứ hạng cao, dù bạn vẫn chăm chỉ làm việc.