10-dieu-hoc-duoc-tu-buzzfeed-khi-kiem-tien-youtube-10305

Bạn đang xem ảnh 10-dieu-hoc-duoc-tu-buzzfeed-khi-kiem-tien-youtube-10305được đăng vào ngày 10/09/2015nằm trong bài7 điều học được từ BuzzFeed khi kiếm tiền Youtube

Xem bài viết: 7 điều học được từ BuzzFeed khi kiếm tiền Youtube

Bạn kiếm tiền Youtube, bạn sẽ muốn học hỏi những điều này từ BuzzFeed. Họ là một thế lực mới... BuzzFeed thực sự là một thế lực truyền thông trên web từ trước tới giờ với buzzfeed.com và hiện nay, họ là một thế lực mới trên phương diện video Youtube.