1. Kiếm tiền trên Youtube 5 cách để có thu nhập 1000 USD
  2. Network Youtube Là Gì & Chọn Network Kiếm Tiền Tốt
  3. [Hỏi-Đáp] Làm sao để có View nước ngoài trên Youtube
  4. Tự nhiên mất quảng cáo khi kiếm tiền với Youtube vì sao?

Logo Youtube theo mặc định sẽ hiển thị khi bạn chèn embed video hoặc iframe của video vào website. Logo của Youtube ở trên video, để chứng minh video đó thuộc về Youtube. Logo này sẽ hiển thị ở góc bên dưới bên phải màn hình, hoặc logo này sẽ hiển thị ở thanh play Youtube.

Đây là logo Youtube khi bạn hiển thị video theo mã mặc định

[code]<iframe src="https://www.youtube.com/embed/6WdHLmMahPQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>[/code]

Bạn sẽ thấy logo hiển thị ở bên dưới thanh play khi bạn nhấn chạy video

Đây là dòng mã sẽ loại bỏ logo khi bạn chèn video vào website của bạn
[code]<iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/6WdHLmMahPQ?modestbranding=1&amp;playsinline=1&amp;mute=0&amp;loop=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1&amp;widgetid=1"></iframe>[/code]

Bạn sẽ không thấy logo của Youtube khi nhấn play video

Ưu điểm của dòng mã trên nữa là khi bạn chèn vào website quảng cáo gần như sẽ không xuất hiện do dùng domain youtube-nocookie.com
Việc xóa logo này mấu chốt là ở đoạn ?modestbranding=1
Hãy thay id của video trong dòng https://www.youtube-nocookie.com/embed/6WdHLmMahPQ thành id của bạn nhé